برای دانلود فایل جزوه درس فازی دانشگاه علم و صنعت ایران بر روی لینک های  زیر کلیک کنید. بخش اول بخش دوم