دانلود کلیه منابع حیطه تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۱ به صورت یکجا

30,000 تومان
افزودن به سبد خرید

با خرید این فایل به این منابع به صورت یکجا دسترسی خواهید داشت

1-مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی قرآن و هدیه های آسمانی دوره ابتدایی (نهج القرآن راهنمای معلم قرآن اول تا ششم ابتدایی راهنمای معلم هدیه های پایه سوم و ششم

2-مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی ریاضی دوره ابتدایی راهنمای معلم ریاضی اول و ششم

3-مفاهیم پایه و روش های یاددهی علوم تجربی دوره ابتدایی راهنمای معلم علوم تجربی دوم و چهارم و ششم ابتدایی

4-مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی فارسی دوره ابتدایی راهنمای معلم فارسی اول و چهارم و ششم

5-مفاهیم پایه متون و روش های یاددهی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی کتاب راهنمای معلم اجتماعی پنجم و ششم ابتدایی