مکان یابی بهینه پست های فشار قوی با استفاده از تکنیک TOPSIS فازی

40,000 تومان
افزودن به سبد خرید

چکيده – با گسترش روز افزون مصرف انرژی برق و افزایش کاربرد های آن ، توسعه و گسترش شبکه برق ضروری می نماید . احداث پست های فشار قوی یکی از اجزای جدایی ناپذیر در تحقق این امر می باشد . در انتخاب مکان مناسب برای احداث پست برق عوامل زیادی موثر می باشد که توجه به همه این عوامل با در نظر گرفتن میزان اهمیت آن ، انتخاب بهینه مکان پست را به همراه خواهد داشت . در این مقاله TOPSIS   فازی به عنوان یکی از روش های تصمیم گیری چند معیاره برای این انتخاب مورد استفاده  قرار گرفته است . در گام نخست عوامل و معیارهای تاثیرگذار بر مکان یابی  پست مورد بررسی واقع شده است و سپس با استفاده از TOPSIS فازی به بررسی انتخاب های ممکن پرداخته و گزینه بهینه را با در نظر گرفتن معیارهای انتخاب ، گزینش می کند.

كليد واژه-  پست فشار قوی ،تصمیم گیری چند معیاره، مکان یابی، منطق فازی ، TOPSIS فازی .

 

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.